Zabawy - grupa 1B

        Dziś rozwijaliśmy naszą sprawność fizyczną.
      Śmiechu i zabawy było co niemiara.