O nas

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w żłobku czuwa wykształcony, kompetentny i doświadczony zespół, składający się z dyplomowanych opiekunek dziecięcych, położnej oraz personelu pomocniczego. Zajęcia i zabawy w każdej grupie rozwojowej są realizowane na podstawie planu pracy opiekuńczo - wychowawczej, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji każdego dziecka.