Nadzór Dyrektorski - COVID - 19 w grupie I do 7.03.2021r.

Wtorek, 02 Marzec 2021
                                     U rodzica dziecka z grupy IA potwierdzono dodatni wynik na obecność koronawirusa.
                    Po konsultacji z Inspekcją Sanitarną grupa IA i IB zostaje objęta nadzorem dyrektorskim do 7 marca 2021r.

                            
Proszę obserwować stan zdrowia dzieci, wykonywać pomiary temperatury i w razie niepokojących objawów
                  niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do żłobka przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez żadnych oznak infekcji.