Aktualności

PODPISYWANIE UMÓW Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYMI DO ŻŁOBKA OD 1.09.2020r.

Podpisywanie umów z dziećmi przyjętymi do żłobka od 1.09.2020r. W dniach od 10.08.2020r. do 17.08.2...

Zaświadczenia o zartudnieniu grupa RPO

Przypominam o terminowym dostarczaniu zaświadczeń o zatrudnieniu między 1 a 10 dniem każdego miesią...

Podpisywanie umów na rok żłobkowy 2020/2021

Podpisywanie umów- informacja dla rodziców dzieci pozostających na kolejny rok w żłobku Rodziców dz...

Grupa RPO - aneksy do umów.

Uczestnicy kończącego się projektu RPO proszeni są do zgłaszania się do dyrektora żłobka w celu pod...

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci tylko przez rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice, przypominam, że w stanie epidemii przyprowadzać i odbierać dzieci ze żłobka mog...