Zawieszenie działalności grupy 2A i 2B do 25.02.2021r.

Niedziela, 21 Luty 2021
                                                                    KWARANTANNA GRUPY 2a i 2b
                                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku 
                             z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z dzieci  z grupy 2 informuje, 
                                      że dzieci z grupy 2a i 2b obecne w Żłobku w dniu 15.02.2021 podlegają
                                      obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 
                                        5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
                                         zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie  do 25.02.2021r. 

                                     
Pozostałe dzieci z grupy 2a i 2b w związku z zawieszeniem grupy również
                                                                               nie uczęszczają na zajęcia.

                                          Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez
                             Dyrektora Żłobka nr 7 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

                                                           Rodzice nie wypełniają formularzy.