Zawieszenie działalności grupy 3A i 3B do 15.01.2021r.

Wtorek, 12 Styczeń 2021
                                                                      KWARANTANNA GRUPY 3a i 3b
                                        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku 
                             z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednej z pań opiekunek w z grupy 3 informuje, 
                                      że dzieci z grupy 3a i 3b obecne w Żłobku w dniu 05.01.2021 podlegają
                                      obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 
                                        5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

                                         zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie  do 15.01.2021r

                             Pozostałe dzieci z grupy 3a i 3b w związku z zawieszeniem grupy również
                                                                               nie uczęszczają na zajęcia.

                                          Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez
    Dyrektora Żłobka nr 7 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.