Zawieszenie grupy 1A i 1B do 24.12.2020r.

Wtorek, 22 Grudzień 2020
                                                                        KWARANTANNA GRUPY 1a i 1b
                                        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku 
                                       z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy 1  informuje, 
                                       że dzieci z grupy 1a i 1b obecne w Żłobku w dniu 17.12.2020 podlegają
                                      obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5
                                         grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
                                         zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie 27.12.2020r. 

                             Pozostałe dzieci z grupy 1a i 1b w związku z zawieszeniem grupy również
                                                                               nie uczęszczają na zajęcia.

                                          Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez
    Dyrektora Żłobka nr 7 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.