Zawieszenie grupy 1B

Piątek, 18 Grudzień 2020
KWARANTANNA GRUPY 1b
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku 
z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy 1a informuje, 
że dzieci z grupy 1b obecne w Żłobku w dniu 11.12.2020 podlegają
obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie
od 17.12.2020r. do 21.12.2020r. 

Pozostałe dzieci z grupy 1b w związku z zawieszeniem grupy również
nie uczęszczają na zajęcia.

Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez

Dyrektora Żłobka nr 7 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.