Zawieszenia grupy IV

Wtorek, 24 Listopad 2020
KWARANTANNA GRUPY IV
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z
ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy IV informuje, że
dzieci  z grupy IV  Obecne w Żłobku w dniu 20.11.2020 podlegają
obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie
od 25.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Pozostałe dzieci w związku z zawieszeniem grupy również nie uczęszczają na zajęcia.


Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 7 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.