Zaświadczenia o zartudnieniu grupa RPO

Piątek, 24 Lipiec 2020
Przypominam o terminowym dostarczaniu zaświadczeń o zatrudnieniu  między 1 a 10 dniem każdego miesiąca. W zaświadczeniach nie trzeba już umieszczać informacji o braku możliwości pracy zdalnej.