Przyprowadzanie i odbieranie dzieci tylko przez rodziców/opiekunów prawnych

Czwartek, 02 Lipiec 2020

Drodzy Rodzice,

przypominam, że w stanie epidemii przyprowadzać i odbierać dzieci ze żłobka mogą wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Informacja zawarta jest w oświadczeniu, które podpisujecie Państwo podczas powrotu do Żłobka.